Benzoic Acid

مراقبت از پوست

مراقبت از مو

زیبایی و آرایشی

مراقبت از دهان و دندان

توضیحات
به عنوان نگهدارنده در محصولات خوراکی و آرایشی با حساسیت زایی کمتر نسبت به بعضی نگهدارنده های مشابه  بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
Additional Information
application

زیبایی و آرایشی, مراقبت از پوست, مراقبت از دهان و دندان, مراقبت از مو