Isopropyl Myristate

  • مراقبت از پوست
  • مراقبت از مو
  •  زیبایی و آرایشی
Description
استر ایزوپروپیل الکل و اسید میریستیک با ساختار قطبی و خواص نرم کننده پوست که موجب افزایش جذب پوستی میشود.  ویسکوزیته و چگالی کم این ماده باعث میشود قابلیت پخش پذیری بالایی داشته باشد.
Additional Information
application

زیبایی و آرایشی, مراقبت از پوست, مراقبت از مو