Shea Butter

مراقبت از پوست

مراقبت از مو

زیبایی و آرایشی

توضیحات
روغن استخارج شده از درخت شی آفریقایی که بطور گسترده در صنایع آرایشی به عنوان نرم کننده پوست، برطرف کننده خشکی پوست و مو و بازسازی کننده پوست استفاده می شود
Additional Information
application

زیبایی و آرایشی, مراقبت از پوست, مراقبت از مو