Squalane

مراقبت از پوست

مراقبت از مو

زیبایی و آرایشی

توضیحات
اسکوالن که جزیی از اجزای طبیعی چربی پوست در سبوم وجود دارد بصورت صنعتی توسط هیدروژنه کردن برخی روغن های طبیعی بدست می آید. اسکوالن به عنوان نرم کننده وحالت دهنده پوست استفاده میشود که باعث ایجاد نرمی و صافی پوست شده و نیز برروی مو خواص حالت دهندگی دارد
Additional Information
application

زیبایی و آرایشی, مراقبت از پوست, مراقبت از مو