Titanium Dioxide

مراقبت از پوست

زیبایی و آرایشی

مراقبت از دهان و دندان

توضیحات
تیتانیوم دی اکساید کریستالی با خاصیت انعکاس و  پخش  نور بالا به غنوان عامل رنگی و همپنین کمک کننده به تشکیل سوسپانسون در هر دو فاز آبی و روغنی آستفاده می شود. جلوگیری از ورود طیف های UVB کرده و در محصولات زیبایی موجب روشن تر شدن سایه ها می شود.
Additional Information
application

زیبایی و آرایشی, مراقبت از پوست, مراقبت از دهان و دندان